De weg naar het Sterkamp

wegnaarsterkamp

De weg naar het Sterkamp
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was dit de hoofdweg naar het Sterkamp.